Referencie

Projekty

Rekonštrukcia informačno a kultúrneho centra Liptovsky Jan

Rekonštrukcia

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Obec Panica.

Rekonštrukcia

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Moldava nad Bodvou.

Rekonštrukcia

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu Obec Čučma.

Rekonštrukcia

Rekonštrukcia informačného a kultúrneho centra Liptovský Ján.