Sídlo spoločnosti


RP - Invest, s.r.o.

Kopčianska 10

851 01 Bratislava


Prevádzka


RP - Invest, s.r.o.

Šafariková 125

048 01 Rožňava

Kontaktné údaje


rpinvest.stav@gmail.com

Fakturačné údaje


IČO 31708846

DIČ 2020501186

IČ DPH SK2020501186